LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ EK BİNA DİYALİZ MERKEZİ PROJESİ

Başlangıç Tarihi: Mart 2016

Bitiş Tarihi: Ağustos 2016

Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi 720,35 m² taban alanına sahip, bodrum + zemin kat olarak tasarlandı. İlçenin gelişim yönü ve imar durumundan yola çıkarak uzun vadede imar yollarının geçebileceği yerler göz önünde bulundurularak ve mevcut hastane binasının giriş çıkışlarını engellememek adına, yapılacak olan ek binanın, mevcut hastane binasının arkasına yapılması uygun görüldü.

Ayrıca yapının konumlanacağı arazinin eğimli olmasından dolayı bodrum kat eklenerek yapının sağlam bir zemine oturtulması hedeflendi.

8+1 Diyaliz Ünitesi ve 4 Poliklinik olarak belirtilen ihtiyaç listesi hastane idaresi ve kurum ile ortak karar alınarak 11+1 Diyaliz Ünitesi ve 5 Poliklinik olarak belirlenip, taslak çalışmaları bu şekilde yapıldı.

Diyaliz Ünitesi ve Poliklinik bölümleri için iki ayrı giriş yapılarak bu bölümlerin birbiriyle bağlantısı koparıldı.Diyaliz Ünitesi Bölümü’nde Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği’ne uygun olarak;

 • Diyaliz ünitesinde yeterli alana sahip diyaliz alanı,
 • HBs  Ag (+) hastalar için izole bir oda,
 • Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta giyinme ve soyunma bölümü, hasta dolapları ve wc’ler,
 • Toplam yirmi metrekare alana sahip hasta kabul ve dinlenme bölümü,
 • Toplam dokuz metrekare alana sahip hasta eğitimi odası,
 • Toplam on iki metrekare alana sahip ve lavabosu bulunan tıbbî bakım ve solüsyon değişimi odası,
 • Acil bakım ve tedavi odası,
 • Su sistemi odası,
 • Depo olarak kullanılabilecek uygun bir alan,
 • İdarî oda ve büro gibi birimler diyaliz ünitesi içerisinde uygun bir şekilde çözüldü.

Poliklinik Bölümü’nde standartlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak;

 • Hasta kayıt birimi,
 • Kabul ve muayeneye uygun nitelikte hekim odaları,
 • Kan alma odası,
 • Yeterli sayıda wc bu bölümde uygun bir şekilde çözüldü.

Bütün tıbbi hizmet birimlerinde antibakteriyel duvar, döşeme ve tavan kaplama malzemeleri

kullanıldı.

Otopark Yönetmeliği gereği alan hesabıyla ortaya çıkan 6 araçlık otopark, yapıya ulaşım

kolaylığı göz önünde bulundurularak uygun görülen yerlerde konumlandırıldı.

Ayrıca Sığınak Yönetmeliği’nde geçen ‘’Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, yataklı sağlık tesisleri gibi kalıcı veya geçici konaklama yapılan tesislerde sığınak yapma zorunluluğu aranmaz.’’ maddesi gereği bu yapı için sığınak tasarlanmamış olup, gerekli durumda ana binanın sığınağının kullanılması uygun görülmüştür.

İletişim